Bestuur
Jo Krill (voorzitter)
Mariette Nelemans (secretaris)
Irmgard Renes (2e secretaris)
Keng Chung Fung (penningmeester)
Helene Perfors (coördinatie vrijwilligers)
Pauline Meijwaard (Rotary Relaties)
Martin Vorswijk (PR, Marketing & Fundraising)

Het bestuur wordt geadviseerd door Fred Rodenburg (voormalig penningmeester), Renée Wap (coördinatie vrijwilligers) en Dirk Hoekendijk (oprichter ShelterBox Nederland)

Vrijwilligers
In ShelterBox Nederland zijn uitsluitend vrijwilligers actief, er staat dus niemand op een loonlijst. Onze vrijwilligers zijn actief in het bestuur, geven workshops en trainingen, helpen bij presentaties, de organisatie van vrijwilligersdag(en) en diverse evenementen, verzorgen  sponsoractiviteiten en verlenen alle mogelijke hand- en spandiensten die het mogelijk maken .

We zijn trots op onze vrijwilligers. Want iedere ShelterBox-vrijwilliger helpt gezinnen die zijn getroffen door een ramp aan onderdak, aan een thuis. Waar dan ook ter wereld. Dat is hard nodig en daarom vragen we jou om ook deel te gaan uitmaken van ons team.