ShelterBox Nederland

ANBI-STATUS


Stichting ShelterBox Nederland is opgericht in september 2009 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09205221 met RSIN 821165550.

De stichting heeft een ANBI-status (een instelling wordt alleen aangemerkt als algemeen nut beogende instelling als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut).

De stichting is gevestigd op:
Kapteynlaan 149, 3571 XR Utrecht

Het doel van de stichting is het verwerven van financiële bijdragen om noodonderkomens te realiseren voor mensen die getroffen zijn door een ramp.

Stichting ShelterBox Nederland bestaat voor 100% uit vrijwilligers, dit geldt zowel voor de bestuursleden als de overige vrijwilligers. Niemand is in dient bij de stichting.

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Denk hierbij a.o. reiskosten- en verblijfsvergoeding.

Onze beleidsplan kun je hier vinden.

Het standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen kun je hier vinden.

Het financiele jaarverslag 2020 kun je hier downloaden.

Het financiele jaarverslag 2021 kun je hier downloaden.

Het financiele jaarverslag 2022 kun je hier downloaden.